Privacybeleid

Dit document bevat de privacyverklaring van John Matthijssen Lichtreclame B.V.. Hierin wordt omschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan die worden verzameld via de website van John Matthijssen Lichtreclame B.V.

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring zal soms (onaangekondigd) wijzigen, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

John Matthijssen Lichtreclame B.V.

John Matthijssen Lichtreclame B.V.

U leest op dit moment de privacyverklaring van John Matthijssen Lichtreclame B.V..

Er zijn situaties waarin uw gegevens door John Matthijssen Lichtreclame B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door John Matthijssen Lichtreclame B.V., neem dan gerust contact op!

  • John Matthijssen Lichtreclame B.V.
  • Kieler Bocht 51a
  • 9723 JA, Groningen
  • 050 577 00 15
  • info@johnmatthijssen.nl
  • https://johnmatthijssen.nl/
  • KVK-nummer: 69511187

Doel gegevens

Er worden een aantal persoonsgegevens verzameld door John Matthijssen Lichtreclame B.V.. Deze worden hieronder toegelicht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of (sub)opdrachtnemers.

3.A. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met John Matthijssen Lichtreclame B.V. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u van een antwoord te kunnen voorzien, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag of opmerking.

3.B. Analytics

De website van John Matthijssen Lichtreclame B.V. verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegeven zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u regelmatig bezoekt.

Ontvangers

De gegevens die John Matthijssen Lichtreclame B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

4.A. Internetbureau Praes

De website van John Matthijssen Lichtreclame B.V. worden gehost bij internetbureau Praes. Als u contact opneemt via de formulieren via e-mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van internetbureau Praes. De servers van internetbureau Praes worden gehost vanuit het TCNN Data Center op het Zernike Science Park in Groningen (Nederland).

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door John Matthijssen Lichtreclame B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

5.A Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met John Matthijssen Lichtreclame B.V. via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres opgeslagen op de mailservers.

5.B Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door John Matthijssen Lichtreclame B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweetrapsverificatie. Bij deze tweetrapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar John Matthijssen Lichtreclame B.V.. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van John Matthijssen Lichtreclame B.V. privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url van de website in de browser.

Uw rechten

6.A Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij John Matthijssen Lichtreclame B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met John Matthijssen Lichtreclame B.V.. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens

6.B Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door John Matthijssen Lichtreclame B.V.. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke e-mail.

6.C Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij John Matthijssen Lichtreclame B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het te laten wissen van uw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

6.D Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij John Matthijssen Lichtreclame B.V. opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient John Matthijssen Lichtreclame B.V. al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Het is mogelijk dat hier kosten voor in rekening voor worden gebracht.

6.E Recht op indienden van een klacht

U heeft het recht om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat John Matthijssen Lichtreclame B.V. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat via deze link.

6.F Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat John Matthijssen Lichtreclame B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruikt van uw persoonsgegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

Plichten

7.A Verwerken van gegevens

John Matthijssen Lichtreclame B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van John Matthijssen Lichtreclame B.V. via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten.

7.B Behouden van gegevens

Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om e-mail te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan John Matthijssen Lichtreclame B.V. de betreffende dienst niet aanbieden.

7.C Delen van gegevens

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met John Matthijssen Lichtreclame B.V. met anderen dan de hierboven partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

7.D Recht tot openbaren

John Matthijssen Lichtreclame B.V. behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer John Matthijssen Lichtreclame B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om rechten, eigendom of veiligheid van John Matthijssen Lichtreclame B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw privacy zoveel mogelijk te respecteren.

De gegevensverzameling in de website van John Matthijssen Lichtreclame B.V. is gecontroleerd en gedocumenteerd door Internetbureau Praes. Voor informatie kunt u contact opnemen via support@praes.nl of via telefoonnummer 050 – 8200 900.

Laatst gewijzigd op: 01-11-2018